Wyszukiwarka

 
Ministerstwo Edukacji Narodowej Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie ORE KOWEZiU Mam 6 lat chce poznawać świat! Dotacja przedszkolna Bezpieczna i przyjazna szkoła System wymiany doświadczeń Cyfrowa Szkoła Reforma programowa Nowe podręczniki Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty wychowanie24 Giełda pracy w szkołach i placówkach Lublina
Wyklikaj swoją szkołę zawodową

2015-02-27, 15:18

Już jest mapa szkół zawodowych.

Rekrutacja do udziału w przedsięwzięciu Gimnazjalista na zawodowym rozdrożu

2015-02-26, 15:11

Szanowni Państwo Dyrektorzy gimnazjów Serdecznie...


Zarządzenie Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 do publicznych gimnazjów i publicznych szkół ponadgimnazjalnych w województwie lubelskim

2015-02-24, 08:42

Treść zarządzenia znajduje się w załączniku.ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Dystrybucja czwartej części podręcznika

2015-02-18, 09:12

Informacja dla dyrektorów szkół podstawowych


Apel Lubelskiego Kuratora Oświaty do dyrektorów szkół w sprawie organizacji Turniejów BRD w roku szkolnym 2014/2015

2015-03-03, 14:41

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:Turnieje BRD Dyrektorzy...Apel Lubelskiego Kuratora Oświaty do organów prowadzacych szkoły w sprawie organizacji Turniejów BRD w roku szkolnym 2014/2015

2015-03-03, 14:40

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:Turnieje BRD Organy...Zaproszenie Wojewody Lubelskiego na wystawę "Polska OdNowa"

2015-02-25, 13:14

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:Wojewoda Lubelski...Konferencja metodyczno-szkoleniowa dla nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa

2015-02-20, 13:27

Celem konferencji jest aktualizacja wiedzy z wybranej problematyki nauczania nawiązującej do dokumentów strategicznych RP – Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego 2022 oraz Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 2014.Etap wojewódzki konkursów przedmiotowych - informacje

2015-02-17, 14:32

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:


Obchody Światowego Dnia Ziemi na UMCS w Lublinie

2015-02-12, 09:49

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej we współpracy z Wydziałem Artystycznym UMCS w...Warsztaty edukacyjne dla nauczycieli w Galerii Białej

2015-02-12, 07:48

Galeria Biała zaprasza nauczycieli przedmiotów artystycznych i wiedzy o kulturze do udziału w...Nowelizacja rozporządzenia z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.)

2015-02-03, 08:48

Ważne zmiany dotyczące letnich i zimowych ferii. Cel: podniesienie wiedzy i umiejętności kierowników i...Zaproszenie na konferencję w ramach Dni Lubelskiej Wyżyny IT 2015

2015-02-02, 11:39

W dniu 3 marca 2015 roku Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin wraz z...List Rzecznika Praw dziecka do dzieci i młodzieży

2015-01-15, 15:07

Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak, kieruje do dzieci i młodzieży list oklicznościowy z okazji ferii...Mała szkoła - problem czy szansa?

2015-01-15, 13:23

Seminarium dla przedstawicieli samorządów terytorialnychInformacja MEN w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

2015-01-05, 13:15

Do Ministerstwa Edukacji Narodowej docierają pytania rodziców dzieci objętych, z uwagi na stan...Podręcznik dla uczniów klasy drugiej

2014-12-23, 11:38

Konsultacje społeczne do 12 stycznia 2015 rokuKonkursy przedmiotowe - wyniki eliminacji okręgowych

2014-12-15, 08:23